Subscribe to RSS Feed

Företagsanseende

Mar 6th, 2013 by Admin

Varför är företags anseende så viktigt?

Ett företags anseende kan vara väldigt varumärkesbyggande. Alla företag arbetar ofta hårt med sin företagsstrategi och anseendet är en viktigt del av detta. För att nå potentiella kunder och en viss målgrupp är det viktigt att målgruppens syn på företaget och företagets syn på sig själv stämmer överens. Annars kommer företaget inte att kunna nå den valda målgruppen.
Företags anseende är viktigt att arbeta med, problemet kan ofta vara att omvärldens syn och sätt att se på företaget inte stämmer överens om hur företaget ser på sig självt.

Tidningen Forbes skrev om företagsanseende och vikten av det tidigare i år samt hur företag kan arbeta med sociala medier. Sociala medier har vuxit fram extremt snabbt de sista åren och har blivit en helt ny kanal för företag att marknadsföra sig genom samt hålla dialog med sina kunder och intressenter. Krönikören uppmanar läsaren att tänka efter vilken bild man vill förmedla av sig själv innan man kastar sig in i de sociala medierna och uppmanar företagen att lägga tid på att synas på rätt sätt i de sociala medierna.

Varumärkesbyggande och företagsanseende är viktigt för alla företag och ibland kan det hjälpa företaget att försöka analysera sig utifrån för att få en rättvis bild av hur samhället ser företaget. Ofta kan man ta hjälp av externa konsulter. Det svenska företaget Nordic Brand arbetar med varumärkesbyggande och har arbetat med flera stora aktörer. Nordic Brand har också ett samarbete med Stockholms Universitet där de håller utbildningar inom ämnet.

Leave a Reply