Subscribe to RSS Feed

Redovisningskonsulten – att välja auktoriserat är rätt val

Jul 12th, 2013 by blogadmin

Som företagare är det viktigt att hålla koll på sin ekonomi, bland annat för att det åligger ett ansvar att betala de anställda i tid, samt för att leverantörer måste få betalt i tid. Ekonomin kan vara svår att hantera själv, då vissa människor har svårt för siffror är det bra att anlita en redovisningskonsult. En konsult kan hjälpa till att hålla reda i ekonomin för att öka möjligheterna till bra lönsamhet och hög kreditvärdighet. Då ekonomin är essentiell för ett företag måste företaget kunna lita på konsulten, därför bör man alltid välja en redovisningskonsult som är auktoriserad.

När valet handlar om att välja redovisningskonsult ska man ta i beaktan att alla inte är auktoriserade. En kvalitetsstämpel är om konsulten är är medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. Är de medlemmar i förbundet påvisar detta att konsulten har kompetens, erfarenhet och levererar hög kvalitet.

Alla konsulter blir inte auktoriserade, för att få vara med i förbundet måste konsulten vara seriös och professionell. SRF tar ansvar för de konsulter som går med, då de hävdar att förbundet ger en yrkesidentitet samt en kvalitetsstämpel. De krav som SRF ställer på konsulter som vill bli auktoriserade gör att yrket får mer status. SRF erbjuder även utbildning för medlemmarna, detta gör att de alltid är pålästa och kan de senaste reglerna. För att bli auktoriserad krävs att medlemmen vart tredje år genomgår en aktualitetsutbildning. Denna utbildning gör sedan att förbundet kan certifiera konsulten. Kraven för att bli certifierad är följande: konsulten måste jobbat totalt 60 timmar, dessa delas upp i 14 timmar redovisning, 14 timmar som fokuserat på beskattning och de sista 32 timmarna läggs på valfritt ämne som är relevant. Sammanfattningsvis är det viktigt att välja en redovisningskonsult med auktorisering, som är certifierad av SRF.

Leave a Reply